Zarządzanie nieruchomościami


  Zarządzanie obiektami komercyjnymi  ( biurowymi, socjalnymi, magazynowymi, przemysłowymi i innymi )


 • biura

Zapewniamy naszym klientom kompleksową usługę obejmującą między innymi:

 • Opracowywanie kompleksowych planów zarządzania nieruchomością, analiz ekonomicznych, biznes planów dla poszczególnych działań inwestycyjnych;

 • Konsultacje i doradztwo techniczne, prawne i finansowo-ekonomiczne, w tym doradztwo specjalistyczne np. w zakresie oceny efektywności inwestycji;

 • Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego oraz wszelkiej pozostałej wymaganej przepisami prawa dokumentacji;

 • Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami (przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej, odgromowej, urządzeń wymagających nadzoru, itd.);

 • Prowadzenie remontów i nadzór nad nimi;

 • Przygotowanie wieloletniego planu potrzeb remontowych wraz z prognozą kosztów i propozycją ich optymalizacji;

 • Zarządzanie najmem;

 • Finansową obsługę w zakresie dostawy mediów (energii elektrycznej, ogrzewania, wody, gazu) oraz prowadzenie ewidencji rozliczeń;

 • Usługi porządkowe w zakresie utrzymania czystości na terenie zarządzanej nieruchomości, w tym usługi sprzątania, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz pielęgnację terenów zielonych;

 • Ubezpieczenie nieruchomości w zakresie żądanym przez właściciela.

 • Podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz właściciela nieruchomości dodatkowych przychodów z tytułu np. dzierżawy gruntu, podnajmu, umieszczenia reklam itp;   

  Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi


 • mieszkania

Zapewniamy naszym klientom kompleksową usługę obejmującą między innymi:

 •  Formalno-prawną i finansową obsługę w zakresie dostawy mediów (energii elektrycznej, ogrzewania, wody, gazu) oraz prowadzenie przejrzystej ewidencji rozliczeń z właścicielami;

 • Usługi porządkowe w zakresie utrzymania czystości na terenie zarządzanej nieruchomości, w tym usługi sprzątania, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;

 • Pielęgnację terenów zielonych;

 • Kontrolę sprawności technicznej elementów wyposażenia budynków (dźwigi, domofony, instalacje RTV itp.) i bieżące interwencje w razie pojawienia się awarii;

 • Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami (przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej itd.);

 • Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego oraz wszelkiej pozostałej wymaganej przepisami prawa dokumentacji;

 • Prowadzenie remontów i nadzór nad nimi (wybór wykonawcy robót przy udziale zainteresowanych właścicieli, w oparciu o rozpoznanie rynku i wyłonienie najlepszej oferty lub w drodze przetargu);

 • Przygotowanie wieloletniego planu potrzeb remontowych wraz z prognozą kosztów i propozycją ich optymalizacji;

 • Konsultacje i doradztwo techniczne, prawne i finansowo-ekonomiczne, w tym doradztwo specjalistyczne;

 • Opracowywanie analiz ekonomicznych, biznes planów dla poszczególnych działań inwestycyjnych oraz kompleksowych planów zarządzania nieruchomością;

 • Podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz właściciela nieruchomości dodatkowych przychodów z tytułu np. dzierżawy powierzchni wspólnych, umieszczenia reklam itp;

 • Bieżącą kontrolę kosztów;

 • Prowadzenie rachunków bankowych oddzielnie dla każdej z nieruchomości z wydzieleniem odrębnego konta dla potrzeb funduszu remontowego (na życzenie właścicieli) oraz w miarę możliwości lokowanie wolnych środków na lokatach bankowych;

 • Umożliwienie wglądu do pełnej dokumentacji finansowo-księgowej danej nieruchomości każdemu zainteresowanemu właścicielowi;

 • Organizowanie zebrań właścicieli, przygotowywanie pełnej dokumentacji formalno prawnej na zebranie;

 • Czuwanie nad właściwym przepływem informacji pomiędzy członkami wspólnoty;

 • Prowadzenie w imieniu Wspólnoty postępowań upominawczych i windykacyjnych;

 • Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych żywiołów;

MB-NIERUCHOMOŚCI posiada sprawdzone sposoby działania i stosuje efektywne rozwiązania pozwalające klientowi zaoszczędzić czas i pieniądze.