Zarządzanie obiektami komercyjnymi i wspólnotami mieszkaniowymi

Zapewniamy naszym klientom kompleksową usługę zarządzania nieruchomościami, obiektami komercyjnymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą – poniżej przedstawiamy przykładowe zadania, które zawierają się w naszej kompleksowej obsłudze.

Zarządzanie obiektami komercyjnymi
(biurowymi, socjalnymi, magazynowymi, przemysłowymi i innymi)

Zapewniamy naszym klientom kompleksową usługę obejmującą między innymi:

 • Opracowywanie kompleksowych planów zarządzania nieruchomością, analiz ekonomicznych, biznes planów dla poszczególnych działań inwestycyjnych;
 • Konsultacje i doradztwo techniczne, prawne i finansowo-ekonomiczne, w tym doradztwo specjalistyczne np. w zakresie oceny efektywności inwestycji;
 • Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego oraz wszelkiej pozostałej wymaganej przepisami prawa dokumentacji;
 • Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami (przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej, odgromowej, urządzeń wymagających nadzoru, itd.);
 • Prowadzenie remontów i nadzór nad nimi;
 • Przygotowanie wieloletniego planu potrzeb remontowych wraz z prognozą kosztów i propozycją ich optymalizacji;
 • Zarządzanie najmem;
 • Finansową obsługę w zakresie dostawy mediów (energii elektrycznej, ogrzewania, wody, gazu) oraz prowadzenie ewidencji rozliczeń;
 • Usługi porządkowe w zakresie utrzymania czystości na terenie zarządzanej nieruchomości, w tym usługi sprzątania, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz pielęgnację terenów zielonych;
 • Ubezpieczenie nieruchomości w zakresie żądanym przez właściciela.
 • Podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz właściciela nieruchomości dodatkowych przychodów z tytułu np. dzierżawy gruntu, podnajmu, umieszczenia reklam itp;

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi

Zapewniamy naszym klientom kompleksową usługę obejmującą między innymi:

 • Formalno-prawną i finansową obsługę w zakresie dostawy mediów (energii elektrycznej, ogrzewania, wody, gazu) oraz prowadzenie przejrzystej ewidencji rozliczeń z właścicielami;
 • Usługi porządkowe w zakresie utrzymania czystości na terenie zarządzanej nieruchomości, w tym usługi sprzątania, dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji;
 • Pielęgnację terenów zielonych;
 • Kontrolę sprawności technicznej elementów wyposażenia budynków (dźwigi, domofony, instalacje RTV itp.) i bieżące interwencje w razie pojawienia się awarii;
 • Zlecanie kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innymi obowiązującymi przepisami (przeglądy instalacji gazowej, wentylacyjnej, elektrycznej itd.);
 • Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego oraz wszelkiej pozostałej wymaganej przepisami prawa dokumentacji;
 • Prowadzenie remontów i nadzór nad nimi (wybór wykonawcy robót przy udziale zainteresowanych właścicieli, w oparciu o rozpoznanie rynku i wyłonienie najlepszej oferty lub w drodze przetargu);
 • Przygotowanie wieloletniego planu potrzeb remontowych wraz z prognozą kosztów i propozycją ich optymalizacji;
 • Konsultacje i doradztwo techniczne, prawne i finansowo-ekonomiczne, w tym doradztwo specjalistyczne;
 • Opracowywanie analiz ekonomicznych, biznes planów dla poszczególnych działań inwestycyjnych oraz kompleksowych planów zarządzania nieruchomością;
 • Podejmowanie działań mających na celu uzyskiwanie na rzecz właściciela nieruchomości dodatkowych przychodów z tytułu np. dzierżawy powierzchni wspólnych, umieszczenia reklam itp;
 • Bieżącą kontrolę kosztów;
 • Prowadzenie rachunków bankowych oddzielnie dla każdej z nieruchomości z wydzieleniem odrębnego konta dla potrzeb funduszu remontowego (na życzenie właścicieli) oraz w miarę możliwości lokowanie wolnych środków na lokatach bankowych;
 • Umożliwienie wglądu do pełnej dokumentacji finansowo-księgowej danej nieruchomości każdemu zainteresowanemu właścicielowi;
 • Organizowanie zebrań właścicieli, przygotowywanie pełnej dokumentacji formalno prawnej na zebranie;
 • Czuwanie nad właściwym przepływem informacji pomiędzy członkami wspólnoty;
 • Prowadzenie w imieniu Wspólnoty postępowań upominawczych i windykacyjnych;
 • Ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych żywiołów;

Dzięki sprawdzonym sposobom działania i zastosowaniu efektywnych rozwiązań pozwalamy klientowi zaoszczędzić czas i pieniądze.

Dlaczego warto
nas wybrać?

Oszczędność
czasu i pieniędzy

Kompleksowa
opieka

Fachowe
doradztwo